Polityka jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Polityka Jakości naszej firmy zakłada ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych rozwiązań
(sprzęt oraz oprogramowanie) oraz świadczonych usług w branży medycznej.

Politykę tę realizujemy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego systemu zarządzania zgodnego z wymogami norm ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 przy równoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników.

 

Jakość, w naszym rozumieniu, to pełne zadowolenie naszych Klientów z najwyższego poziomu produkowanych rozwiązań i świadczonych usług, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej ceny i spełnianiu wymagań prawnych.

 

Główne cele prowadzonej polityki to:

1.    Dążenie do sprostania wymaganiom naszych Klientów oraz troska o ich zadowolenie z jakości oferowanych rozwiązań.

2.    Zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w firmie.

3.    Nieustanne doskonalenie naszych rozwiązań, tak, aby nasza firma kojarzyła się Klientom zawsze z wysoką jakością, niezawodnością, łatwością użytkowania oraz przewagą technologiczną.

4.    Skuteczne świadczenie usług dla branży medycznej, w sposób zapewniający Klientom możliwość bezpiecznego i zgodnego z prawem świadczenia usług na rzecz pacjentów.

5.    Profesjonalna współpraca z Dystrybutorami naszych produktów, skutkująca zadowoleniem odbiorców oraz sprzedażą przynoszącą satysfakcję.

6.    Ciągłe poszerzanie oferty produktowej oraz zdobywanie nowych międzynarodowych rynków zbytu.

7.    Konsekwentne spełnianie wymagań Klientów, wymagań prawnych, wymagań regulacyjnych oraz wymagań własnych i dobrowolnie przyjętych odnoszących się do działalności firmy, w tym związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem środowiska pracy i bezpieczeństwem informacji.

8.    Systematyczne szkolenie pracowników i dążenie do podnoszenia ich kwalifikacji w celu lepszego spełnienia przez nich wymagań klientów.

9.    Zaangażowanie wszystkich Pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

10.Zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom.

 

11.Zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 

Polityka Jakości pełni w naszej firmie rolę nadrzędną nad wszystkimi działaniami i żadne czynności nie mogą być z nią sprzeczne.

 

W imieniu pracowników i własnym deklaruję doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania zgodnie z przyjętymi wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.

 

 

Rafał Henryk Kartaszyński
dr Rafał Henryk Kartaszyński, MBA
Dyrektor Zarządzający